تلنگر
7 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مدتی است بحث شیوع ویروس کرونا
درجهان شایع شده است که مع الاسف این ویروس وارد ایران نیز شده است،
این مهم یادتان باشد که محال است بیماری به جسم راه پیدا کند قبل از اینکه  وارد ذهن بشود .
چند نکته را جدی بگیریم: 
اول: فکر این ویروس را از ذهن خود خارج کنیم.
دوم: درمحیط خانه ، کار ، دید وبازدید از پخش اخبار مربوط به ویروس  جدا پرهیز کنیم.چراکه صحبت درمورد هرچیزی موجب( دامن زدن) و پخش بیشتر آن خواهدشد.
 یادمان باشد حتی بردن نام این ویروس به ماضررمی زند.
با تغذیه سالم و ورزش و پیشگیریهای ساده به زندگی خود بپردازیم
شاد باشیم، سعی کنیم‌انرژی مثبت هم برای خود وهم برای اطرافیان باشیم،درکنار این خبر خبرهای خوشی هم وجود دارد،خبرهای خوب راپخش کنیم، یادمان نرود این روزها آب و هوا عالی بود،ب ارندگیها عالی بود،
میوه های امسال به خاطر بارندگیها خیلی خوشمزه هستند.
مرتب شکرگزاری کنیم .