هشدار
9 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
سه بلا در سه هنگام

✅پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) میفرمایند: 

1️⃣ هنگامی که مردم دسته جمعی گناه کنند خداوند بلایی فراگیر و همگانی بر ایشان نازل فرماید تا متنبه شوند و توبه کنند 

2️⃣ هنگامی که امربه معروف و همچنین نهی از منکر فراموش و ترک شود خداوند آن قوم را خانه نشین میکند 

3️⃣ و هنگامی که یاد خدا از دلهای بندگان بیرون رود، خداوند ترس از مرگ را بین آنها زیاد کند تا دیگر روی خوشی دنیا را نبینند 

📚 منبع: اصول کافی؛ جلد۴، ص ۱۴