نظر مراجع تقلید درباره اقتدا به اهل سنت چیست؟
30 بازدید
موضوع: تبلیغ

✍حضرت امام خمینی (ره):
شیعیان، می توانند به امام جماعت اهل تسنّن اقتدا نمایند.

✍حضرت آیت الله خامنه ای:
نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی، جایز و صحیح است.

✍حضرت آیت الله جوادی آملی:
می توان اقتدا کرد.

✍حضرات آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی (ره):
جایز است شرکت کردن در مساجد اهل سنت و به جا آوردن نماز با اهل سنت صحیح است، به شرط این که قرائت نماز را خود اقتدا کننده بخواند.

✍حضرت آیت الله بهجت(ره):
اگر کار ضروری ندارد خارج نشود و خوب است شرکت کند.

✍آیت الله فاضل لنکرانی (ره):
در مواقع تقیّه مانع ندارد و نماز صحیح است.

✍حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
نماز با عامه در حال ضرورت بی اشکال است و در غیر حال ضرورت شرکت در جماعات آنان اگر موجب تألیف قلوب آنها و دفع اتهام به شیعه باشد خوب است و اعاده آن لازم نیست اگر چه موافق احتیاط است و خروج از مسجد در هنگام اقامه جماعات و یا ایستادن و شرکت نکردن شایسته نیست بلی اگر ضرورتی ایجاب کند مانعی ندارد.

✍آیت الله نوری همدانی:
نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی جایز است .

✍آیت الله مکارم شیرازی:
در مواردی که با آنها معاشرت داشته باشید برای هدف وحدت مانعی ندارد مشروط بر این که دشمنی با شیعه نداشته باشند.

✍حضرت آیت الله موسوی اردبیلی:
به جا آوردن نماز با اهل سنت صحیح است و شرکت در مساجد ایشان جایز است.

✍حضرت آیت الله علوی گرگانی:
اقتدا به امام جماعت سنی در غیر حالت اضطرار و خوف کفایت از نماز واجب نمی کند و لذا اگر هم اقتدا صورت بگیرد باید مجدد آن نماز خوانده شود البته اگر برای حفظ وحدت اقتدا صورت گیرد ثواب دارد اما کفایت از نماز واجب نمیکند و همچنین اگر به صورت ظاهری اقتدا کند اما در عمل نماز را فرادی به جا اورد کفایت از نماز واجب میکند.

✍حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
شرکت خوب است ولی اکتفا به آن نشود.

✍حضرت آیت الله سیستانی:
حمد و سوره را خودش بخواند.

 استفتاء از دفاتر مراجع تقلید