ازدواج
24 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

خلاف شرع در عروسی، فقط مسئله محرم نامحرم و موسیقی حرام نیست!

رهبرانقلاب: توصیه ما به عروس و دامادها و پدران و مادرانشان این است كه سعی كنند مراسم ازدواج را به شكل اسلامی درآورند.
:به شكل اسلامی درآوردن مراسم، معنایش این نیست كه در آنها جشن و مهمانی و شادی و شادمانی نباشد؛ نه. اصلاً ولیمه عروسی و مهمانی برای عروسی، در اسلام مستحب است.
بلكه مراد ما این است كه در ضمن عروسی، در مقدمات و مقارنات آن، كارهای خلاف شرع انجام نگیرد.
وقتی میگوییم كار خلاف شرع، فوراً ذهن‌ها معطوف به مسئله مَحرم و نامَحرم و موسیقی حرام و ازاین قبیل میشود. البته اینها هم خلاف شرع است؛
اما اسراف هم خلاف شرع است.
زیاده روی در خوردن و آشامیدن،زیاده روی در ریخت و پاش،
زیاده روی در تجملات
و هرچه كه از حد متعارف و معقول زیادتر شد، اسراف است و  شرعاحرام است.
متأسفانه این حرامِ مسلّم، تا حدودی در بین مردم رایج است. ۸۱/۹/۱۵