راز انتخاب
28 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

سوال:

چرا خداوند دربین مخلوقات امام علی (ع) را به عنوان وصی وجانشین پیامبر  انتخاب نمود؟

جواب:

راز این انتخاب را خود پیامبر بیان می نماید:

1-فرمان الهی :

قال رسول الله (ص): سوگند به خدایی که من را به نبوت مبعوث نمود من علی را انتخاب نکردم ونصب نکردم

 مگر آن که خداوند قبلا  اورا در میان آسمانها ستایش ونام اورا به عظمت یاد کرده وولایت اورا بر فرشتگان واجب کرده بود.(بحار الانوار ج39)

2- امام عصاره ی پیامبران است:

قال رسول الله (ص): هرکس می خواهد به ادم وعلم او ونوح وتقوای او وعیسی وعبادت او بنگرد به علی بنکرد.(ارشاد القلوب)

3- امام مرد فضائل است:

قال رسول الله (ص):خداوند برای برادرم علی فضائلی قرار داده دکه از شماره بیرون است.(ینابیع الموده قندوزی)

قال رسول الله(ص):اگرتمام درختان قلم شود ودریاها مرکب شود واجنه حساب گر وانسانها نویسنده شوند. نمی توانند فضائل امام علی را بنویسند.

4- امام نماد ایمان است:

قال رسول الله(ص):اگر تمام هفت آسمان وزمین را در یک کفه ترازو قراردهند وایمانعلی را درکفه ی دیگر ، ایمان علی سنگینی می نماید.(مستدرک الوسایل ج15)

5-امام شهرت آسمانی دارد:

قال رسول الله(ص):جبرئیل در عالم معراج درباره علی به من گفت:

سوگند به خدایی که تورا به حق مبعوث نموده، اهل آسمان علی را بهتر از اهل زمین می شناسند،علی هرگز در جنگی تکبیر نگفت مگر این که ماهم با او تکبیر گفتیم و هیچ وقت به گروهی حمله نکرد مگر این که ما نیز با او حمله کردیم وهرکجا شمشیر می زد مانیز در کنارش بودیم  .(بحارالانوار ج39)