فضائل امیر المومنین(ع)
25 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

عن عبدالله  ابن عباس :

سمعت عن رسول الله(ص):لو ان الریاض اقلام والبحرمداد والجن حساب

والانس کتاب  ما احصوا فضائل علی ابن ابوطالب.

از عبدالله ابن عباس روایت شده است :

اگرتمام درختان قلم شود ودریاها مرکب شود واجنه حساب گر وانسانها نویسنده شوند. نمی توانند فضائل امام علی را بنویسند.(1)

باتوجه به این که ایام ولایت وتولد امام علی (ع) است فضائلی از حضرت را برای عزیزان می نویسم.

1-امام علی(ع) برادر پیامبر است. قال رسول الله:انت اخی فی الدنیا والاخره .بزرگان اهل سنت اعتراف کرده اند که این دلالت براین موضوع دارد که کسی جز امام علی  هم کفو پیامبر نبوده است.

2-امام علی (ع)مولود کعبه است.

3- مربی امام علی (ع)وجود مقدس پیامبر(ص) بوده است.

4- امام علی(ع) بر هیچ بتی سجده نکرده است.

5- امام علی(ع) اولین مومن به پیامبر است.

6- امام علی(ع) محبوب ترین خلق خدا است.

7- امام علی(ع) وپیامبر(ص) از یک نور واحد هستند.

پیامبر (ص) فرمودند: من وعلی 4هزار سال قبل از خلقت آدم نزد خدا نور واحدی بودیم ووقتی خداوند آدم را خلق کرد.آن نور دو قسمت شد.جزئی از آن من هستم وجزئی از آن علی است.

8-  امام علی(ع) زاهدترین مردم است.

9- امام علی(ع) شجاع ترین مردم است.

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می نویسد: پادشاهان روم وفرنگی صورت

حضرت را در عبادتگاههای خود کشیده اند وبه شمشیر هایشان نام او را نقش می

کنند.

10- امام علی(ع) دانا ترین وعالم ترین مردم است.

استاد او پیامبر اعظم بوده است. قال زسول الله (ص) انا مدینه العلم وعلی بابها.

درجای دیگر فرمودن: اعلم امتی بعدی علی اب ابوطالب.

11- امام علی(ع) بت شکن است. علامه حلی در کتاب نهج الحق از جمهور اهل

سنت نقل نموده است  که پیامبر علی را بر روی دوش خود گذاشت که بت هارا از

بالای کعبه به زمین بیندازد.

12- امام علی(ع) عابدترین مردم است. در هرشبانه روز هزار رکعت نماز بجا میاورد.

13- حلم وجود وکرم او زبانزد همه است.صاحب حوض ولواء وصراط است.

منبع:(1) مناقب خوارزمی